Λύσεις

Η AMPLUS Α.Ε. με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση  και την εμπειρία των στελεχών της , τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει και την διαρκή επιμόρφωση του δυναμικού της  σχεδιάζει και προσφέρει στους πελάτες της  καινοτόμες  ολοκληρωμένες λύσεις,  τις οποίες προσαρμόζει στις εκάστοτε απαιτήσεις και την εκάστοτε εγκατεστημένη υποδομή.

VIRTUALIZATION

H καλύτερη εκμετάλλευση  των διαθέσιμων μηχανογραφικών πόρων , η μείωση του λειτουργικού κόστους των μηχανογραφικών εφαρμογών , η μεταφερσιμότητα  εφαρμογών και συστημάτων , ο περιορισμός των  απαιτήσεων σε ενέργεια  των μηχανογραφικών υποδομών, Και οι απαιτήσεις διαχείρισης πολλαπλών και ετερόκλητων μηχανογραφικών συστημάτων  είχαν σαν αποτέλεσμα την εξέλιξη των συστημάτων /  λύσεων  και επανατοποθέτησαν στην πραγματική του τεχνολογικά θέση τον  όρο virtualization.

 

Οι καινοτόμες λύσεις που επανεμφανίστηκαν στο δεύτερο μισο της πρώτης δεκαετίας του 21ου Αιώνα έδωσαν την δυνατότητα σε κάθε μεγέθους οργανισμούς  να ενοποιήσουν τις μηχανογραφικές υποδομές τους και παράλληλα στις καινοτόμες εταιρίες του χώρου να εξελίσσουν και να παρουσιάζουν ολοένα και πιο ισχυρές και τεχνολογικά αρτιότερες  λύσεις Virtualization.

 

H AMPLUS Α.Ε. από το 2008 αποτελεί έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της VMware για τις πλατφόρμες Data Center Virtualization. Η Ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών της έχοντας μέχρι σήμερα υλοποιήσει έργα Virtualization κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας σχεδιάζουν, υλοποιούν και υποστηρίζουν με επιτυχία λύσεις με την χρήση συστημάτων  virtualization  της VMware και της Microsoft.
       •  Data Center virtualization

       •  Desktop Virtualization

       •  Application Virtualization

       •  Storage  Virtualization

       •  Network & Security  Virtualization

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

Η δυνατότητες Server Consolidation , Storage Consolidation, κ.α , που δόθηκαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας Virtualization έχουν οδηγήσει φυσικά στην δημιουργία κάθε μεγέθους  ιδιωτικών και δημοσίων υπολογιστικών νεφών μέσα στα οποία  «ανεβαίνουν»  είτε μόνιμα είτε on demand υπηρεσίες ( Systems & Applications) και οι οποίες είναι προσβάσιμες είτε από  το εσωτερικό ενός οργανισμού και ελέγχονται πλήρως από τον ιδιο τον οργανισμό (ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος) είτε είναι εν μέρει ελεγχόμενες από τον ίδιο οργανισμό και  για την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν συνεργάζονται με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά υπολογιστικά νέφη  (hybrid).
H AMPLUS Α.Ε. προσφέρει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών διαχείρισης υπολογιστικού νέφους και την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και υλοποίηση Private & Hybrid Clouds .
          •    VMware vCloud Suite

          •    Microsoft  Private & Hybrid Cloud  Solutions

          •    Microsoft  Azure

          •    Microsoft Cloud Backup & Recovery

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H AMPLUS AE προσφέρει και υποστηρίζει λύσεις προστασίας, ανάκτησης δεδομένων και συνέχισης των εργασιών οι οποίες στηρίζονται στην πολυετή εμπειρία της, στην τεχνογνωσία των στελεχών της και   στα ακόλουθα ειδικά λογισμικά που αναπτύσσουν οι στρατηγικοί συνεργάτες της :
          •    Symantec Backup Exec

          •    Veeam Backup & Replication

          •    Microsoft Data Protection Manager

          •    VSphere Data Protector

          •    VSphere Site Recovery Manager

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (BUSINNES PROCCESS MANAGEMENT)

H AMPLUS Α.Ε. έχει αναπτύξει με την συνεργασία με τους στρατηγικούς συνεργάτες της συστήματα λογισμικού για την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με τα οποία επιτυγχάνεται :

 •      Αυτοματοποίηση διαδικασιών οργάνωσης, αποθήκευσης και διανομής εγγράφων DMS (Document Management System).
   
 •     Παρακολούθηση των διαδικασιών του Οργανισμού και δυνατότητα παραγωγής alerts για προκαθορισμένες συνθήκες.
   
 •    Αξιοποίηση υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής του πελάτη και σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (ENTERPRISE PORTALS)

 • Δημιουργία επιχειρηματικών διαδικτυακών τόπων που περιλαμβάνουν εξελιγμένες υπηρεσίες (communities, personalization, e-care, δυνατότητα  πραγματοποίησης συναλλαγών κ.λπ.).
 •  Δομημένη και δυναμική παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα προσαρμογής και προώθησης περιεχομένου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του χρήστη.  
 • Ενσωματωμένη λύση workflow για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες ή την αυτοματοποίηση επαναλαμβανομένων δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
 •  Προσαρμογή στα υπάρχοντα συστήματα του οργανισμού και δυνατότητα επέκτασης λύσης.

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT

Αποψή μας είναι ότι, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων,  είναι πρωτίστως τέχνη. Τέχνη για την παρουσίαση του ρόλου της εταιρείας στον κόσμο και την ανύψωση της εταιρικής εικόνας και την απόκτηση αξιόλογων πελατών. Η  ομάδα μας με τους ειδικούς που διαθέτει, σχεδιάζει και αναπτύσσει ιστοσελίδες δυναμικές με προσιτό κόστος.

Δημιουργικότητα είναι η ουσία κάθε ιστοσελίδας που έχουμε αναπτύξει και αντανακλά την ακρίβεια και ποιότητα που εμφανίζονται σε κάθε πτυχή σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Παρέχουμε μοναδικούς σχεδιασμούς ιστοσελίδων οι  οποίοι μεταφορτώνονται γρήγορα, και παραμένουν ελκυστικοί από θέματα σχεδιασμού και ποιότητας.

Συνδυάζουμε τις ιδέες σας στον σχεδιασμό ιστοτόπων και αναπτύσσουμε φιλικές για SEO ιστοσελίδες με σκοπό να προσελκύσουν οργανική κινητικότητα. Χρησιμοποιούμε CMS, όπως Wordpress, Drupal, Joomla, Concrete και Microsoft Sharepoint για καλύτερα αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας.

Τα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιτυχώς ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα για να αναβαθμίσουν την επικοινωνία. Παρέχουμε την δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας εξ αρχής, ή ανασχεδιασμού υπάρχουσας για καλύτερη παρουσίαση και εμπλουτισμό περιεχομένου. Οι τεχνολογίες  ανοικτού κώδικα έχουν ευστόχως χρησιμοποιηθεί για να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης.

SECURITY AWARENESS

Η AMPLUS Α.Ε. παρέχει εκπαίδευση για να αναβαθμίσει την γενική γνώση σχετικά με την ασφάλεια.

Τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης επιτυγχάνουν το να αντιληφθούν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι τους κινδύνους στους οποίους εμπλέκονται ως εργαζόμενοι με συστήματα ΙΤ και πολύτιμα εταιρικά δεδομένα.
Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης στην Ευαισθητοποίηση Ασφαλείας, είναι να κάνει τους εργαζόμενους ευαισθητοποιημένους στους κινδύνους που εμπλέκονται και να μάθουν τι μπορούν να κάνουν για να τους ελαχιστοποιήσουν .
Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ασφαλείας μεταξύ άλλων καλύπτει τα θέματα:

 

 • Προσδιορισμός της έννοιας ‘’ασφάλεια  πληροφοριών’
 • Καθορισμός εμπλεκομένων και ρόλων.
 • Προσδιορισμός της  αξίας  μιας πληροφορίας
 • Μέτρα και αντίμετρα για την αποτελεσματική προστασία της πληροφορίας.
 • Ασφαλής  χρήση του  διαδικτύου στον χώρο εργασίας
 • Ασφαλής  χρήση του  διαδικτύου κατά την εργασία από το σπίτι
 • Ασφάλεια Desktop / Laptop
 • Νόμοι και Συμμορφώσεις
 • Ιοί, Trojan Horses, Worms, Bots, κλπ.
 • Χρήση και συντήρηση κωδικών
 • PDA’s, Ασφάλεια Φορητών υπολογιστών (φυσική)
 • Shoulder surfing
 • Social Engineering Visitors

 

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο χώρο του πελάτη και συνήθως καταλαμβάνει χρονικά μισή μέρα.

Προκειμένου να μην παρενοχληθούν οι καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, προτείνουμε συνεδρίες με 3 εώς 10 άτομα τη φορά (για μικρές και μεσαίες εταιρείες).

WEB APPLICATIONS SCANNING

Αποψή μας είναι ότι, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων,  είναι πρωτίστως τέχνη. Τέχνη για την παρουσίαση του ρόλου της εταιρείας στον κόσμο και την ανύψωση της εταιρικής εικόνας και την απόκτηση αξιόλογων πελατών. Η  ομάδα μας με τους ειδικούς που διαθέτει, σχεδιάζει και αναπτύσσει ιστοσελίδες δυναμικές με προσιτό κόστος.

Δημιουργικότητα είναι η ουσία κάθε ιστοσελίδας που έχουμε αναπτύξει και αντανακλά την ακρίβεια και ποιότητα που εμφανίζονται σε κάθε πτυχή σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Παρέχουμε μοναδικούς σχεδιασμούς ιστοσελίδων οι  οποίοι μεταφορτώνονται γρήγορα, και παραμένουν ελκυστικοί από θέματα σχεδιασμού και ποιότητας.

Συνδυάζουμε τις ιδέες σας στον σχεδιασμό ιστοτόπων και αναπτύσσουμε φιλικές για SEO ιστοσελίδες με σκοπό να προσελκύσουν οργανική κινητικότητα. Χρησιμοποιούμε CMS, όπως Wordpress, Drupal, Joomla, Concrete και Microsoft Sharepoint για καλύτερα αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας.

Τα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιτυχώς ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα για να αναβαθμίσουν την επικοινωνία. Παρέχουμε την δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ιστοσελ

Προκειμένου να προστατεύσουν  την μηχανογραφική τους υποδομή έναντι μη εγκεκριμένων η κακόβουλων ενεργειών, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν πάρει κάποια μέτρα. Έχουν υλοποιήσει προφανώς κάποιο  firewall, οριοθετήσει το δίκτυο, παραμετροποιήσει ένα Intrusion Detection σύστημα, εγκαταστήσει λογισμικό Antivirus, κλπ και προφανώς όλο το λογισμικό είναι ενημερωμένο στις τελευταίες εκδόσεις του , έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικτυακές εφαρμογές / ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες μέσω του δαιδικτύου ή (ακόμα σημαντικότερο) από  “εσωτερικά” του οργανισμού τους. Παραβλέποντας την ασφαλή σύνδεση , μια παραβιασμένη (hacked) διαδικτυακή εφαρμογή θα δώσει προσβασιμότητα στις υποκείμενες βάσεις δεδομένων.

Η ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών είναι πολύ σημαντική κατά των επιθέσεων, για την προστασία των επιχειρησιακών πληροφοριών.

Προκειμένου να προστατευθούν οι επιχειρησιακές πληροφορίες, οι διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει να είναι ασφαλείς. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία ασφαλούς κώδικα. Μέσω του κύκλου ασφαλείας μας, οι διαδικτυακές εφαρμογές μιας επιχείρησης μπορούν να ελεγχθούν για μη ασφαλή κώδικα. Η AMPLUS Α.Ε. προσφέρει υπηρεσία Ελέγχου Διαδικτυακών Εφαρμογών, η οποία μπορεί να ελέγξει  την ασφάλεια των διαδικτυακών  εφαρμογών.

 

Ο έλεγχος αποτελείται από 3 στάδια: Σάρωση, Εκτίμηση και Ανάλυση. Η διαιδκασία γίνεται με το πλέον αναβαθμισμένο λογισμικό ελέγχου ευπάθειας διαδικτυακών εφαρμογών.Παραδίδουμε μία περιεκτική αναφορά ελέγχου για όλα τα ευπαθή σημεία που ανιχθεύθησαν. Από κοινού με την ομάδα ανάπτυξης, μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και να αναλύσουμε ποιές από τις απειλές πρέπει να προσδιορισθούν.

Στάδιο 4 – Αναγνώριση. Προκειμένου να επιλυθούν οι αδυναμίες, είναι αναγκαίες αλλαγές στον πηγαίο κώδικα ώστε να κάνει τις εφαρμογές σας, ισχυρές έναντι εξωτερικών επιθέσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες κα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην διαδικασία αυτή.

ίδας εξ αρχής, ή ανασχεδιασμού υπάρχουσας για καλύτερη παρουσίαση και εμπλουτισμό περιεχομένου. Οι τεχνολογίες  ανοικτού κώδικα έχουν ευστόχως χρησιμοποιηθεί για να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Οι μεθοδολογίες hacking που χρησιμοποιούνται από τους επιτιθέμενους, αλλάζουν συχνά. Επιπροσθέτως, οι Επιχειρήσεις προσθέτουν νέες σελίδες στου ιστοτόπους τους, ή πραγματοποιούν υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Close
  Top