Υπηρεσίες

Η εταιρία μας προσφέρει το σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων πληροφορικής που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των προϊόντων, την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών, καθώς επίσης και την διάθεση εξειδικευμένων στελεχών (outsourcing).

Διαχείριση έργων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δομημένες ώστε να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα εναλλακτικών που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών, διαμέσου ενός ολοκληρωμένου γραφείου έργων, σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτεί μια νέα προσέγγιση ή μια συγκεκριμένη μορφή υποστήριξης.

Σχεδιασμός & υλοποίηση

Η εταιρία ειδικεύεται σε μια ολιστική προσέγγιση των επιχειρησιακών αλλαγών και της τεχνολογικής καινοτομίας. Αρχικά, κατανοούμε το μοναδικό συνδυασμό προϋποθέσεων που θέτουν οι πελάτες μας και στη συνέχεια, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, δομούμε και θέτουμε σε λειτουργία τα συστήματα και τις εφαρμογές που χρειάζονται.
Ακολουθούμε μοντέλα ανάπτυξης για βελτίωση της διαδικασίας λογισμικού σε συνεχή βάση ως έναν τρόπο να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
Διαμέσου ενός ισχυρού μείγματος διαχείρισης και τεχνογνωσίας, συνεργαζόμαστε με τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διοικητικές ομάδες των πελατών μας, παρέχοντας τεχνογνωσία και hands-on εξειδίκευση. Χρησιμοποιώντας την state-of-the-art γνώση του τεχνολογικού περιβάλλοντος, κάνουμε μόχλευση στη συλλογική γνώση και εμπειρία των στελεχών μας, ώστε να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας και να εξασφαλίσουμε μια σημαντική απόδοση επένδυσης για λογαριασμό τους.

Συμβουλευτική

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δομημένες ώστε να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα εναλλακτικών που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών, διαμέσου ενός ολοκληρωμένου γραφείου έργων, σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτεί μια νέα προσέγγιση ή μια συγκεκριμένη μορφή υποστήριξης.

Υποστήριξη

Προκειμένου να διατηρήσουμε τα συστήματα των πελατών μας σε άριστη λειτουργική κατάσταση, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη μετά την αρχική εγκατάσταση των Συστημάτων και Εφαρμογών.

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της υποστήριξης είναι:

Τηλεφωνική βοήθεια για διευκρινίσεις σε θέματα Συστημάτων και Εφαρμογών

On-site συντήρηση υποστηριζόμενων Συστημάτων, Εφαρμογών και Περιφερειακών Συσκευών

Υπηρεσίες εγκατάστασης και υλοποίησης για Συστήματα και Εφαρμογές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Close
    Top