Προϊόντα

Η AMPLUS Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μέσω των στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει  σύγχρονα προϊόντα πληροφορικής, τόσο σε Εξοπλισμό  όσο και σε Λογισμικό  και ολοκληρωμένων τεχνολογικών Λύσεων .

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η AMPLUS Α.Ε. ως επίσημος μεταπωλητής  μηχανογραφικού εξοπλισμού των κατασκευαστών  όπως η Dell και η Hewlett-Packard διαθέτει στην αγορά υπολογιστικά συστήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο ενός μικρού επαγγελματικού χώρου, όσο και ενός πολύ μεγάλου και σύνθετου οργανισμού.

 •                 Σταθμοί Εργασίας  (Desktop & Tower)
 •                 Φορητοί Υπολογιστές  (Netbooks , Notebooks )
 •                 Συστήματα Εξυπηρετητών   ( Rack & Tower Servers , Blade Systems )
 •                 Συστοιχίες Αποθήκευσης ( FC , iSCSI, SAS & NAS storages )
 •                 Αντιγράφων Ασφαλείας ( Tape Drives , Tape Libraries, Disk arrays) 
 •                 Δικτυακός Εξοπλισμός (Switches , Routers , Firewalls )

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η AMPLUS Α.Ε. συγκαταλέγεται στους  Silver Partner της Microsoft στην Ελλάδα  και διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του Portfolio λογισμικών της εταιρείας, καθώς επίσης τις γνωστότερες  διανομές Professional Enterprise Linux . Με τις ολοκληρωμένες  λύσεις που προσφέρονται από την AMPLUS Α.Ε. αλλά και ανεξάρτητα από αυτές οι πελάτες της μπορούν να προμηθευτούν  άδειες χρήσης και λογισμικά  όπως :

 •  Server Operating Systems  :  (Microsoft Windows Server , Enterprise Linux Distributions )  
 •  Client Operating Systems : Microsoft Windows  στις τρέχουσες  εκδόσεις
 •  Αυτοματισμού Γραφείου : MS Office
 • Email & Collaboration Suites  : Microsoft Exchange Server , Microsoft Lync Server
 • Βάσεις Δεδομένων : Microsoft SQL Server , Oracle DB
 •  Application, Web & Portal Servers:  Microsoft Share Point, Microsoft IIS, Oracle Application Server.
 • Network Management : Microsoft System Center , Dell Open manage
 • Αντιγράφων Ασφαλείας : Symantec Backup , Microsoft DPM, Veeam Backup & Replication , VMware DP
 • Λογισμικό Εικονικοποίησης (virtualization) και ιδιωτικού Νέφους/Σύννεφου (Private Cloud): VMware VSphere , Microsoft Hyper V , vSphere Horizon , VSphere  SRM
 •  Public Cloud SaaS  (Microsoft Office 365 ,Microsoft on line Exchange ,Microsoft on Line Lync Microsoft Cloud Share Point)
 •  Public Cloud IaaS Products (Cloud Storage Capacity , Cloud VMs ,Cloud Backup)

BLSS-Banking Legal Services system-Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νομικών υποθέσεων

Το BLSS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των νομικών υποθέσεων ενός οικονομικού οργανισμού.
Οι νομικές υπηρεσίες των οικονομικών οργανισμών διαχειρίζονται ένα πλήθος νομικών υποθέσεων, διαφορετικής φύσεως, οι οποίες απαιτούν την συνεχή και καθημερινή ενασχόληση του προσωπικού της ώστε να εποπτεύεται λεπτομερώς η εξέλιξη των και να ελέγχεται σταδιακά η πορεία των εργασιών τους.
Έως σήμερα, αυτές οι απαιτήσεις καλύπτονται με την διαχείριση, οργάνωση, και αποθήκευση ενός σημαντικού όγκου εντύπου υλικού, το οποίο μεταφέρεται μεταξύ των καταστημάτων και της νομικής υπηρεσίας της τραπέζης, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα, αποκεντρωμένη, και κατά συνέπεια αναποτελεσματική. Με στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, η εταιρεία AMPLUS Α.Ε. αναπτύσει, την προσαρμοσμένη λύση λογισμικού   Banking Legal Services system , η οποία φιλοδοξεί να καλύψει ηλεκτρονικά το σύνολο των υπαρχόντων νομικών υπηρεσιών και απαιτήσεων τόσο της νομικής υπηρεσίας όσο και των καταστημάτων και των δικηγόρων της τραπέζης ως προς τις υφιστάμενες νομικές υποθέσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Close
  Top