Όροι Χρήσης www.amplus.gr

Ο διαδικτυακός τόπος www.amplus.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την «AMPLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” («AMPLUS”) για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του. Οι ακόλουθοι όροι διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.amplus.gr. Η επίσκεψη και χρήση των σελίδων του www.amplus.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων αυτών. Ο επισκέπτης και ο χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά. Οι όροι “ AMPLUS”, “εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στον διαχειριστή του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η AMPLUS έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην προετοιμασία και τον έλεγχο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο www.amplus.gr. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που παρέχονται, ούτε την επάρκεια ή καταλληλότητά τους, ούτε και την απουσία λαθών. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.amplus.gr σκοπό έχουν την ενημέρωση των χρηστών του www.amplus.gr και την εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση υπηρεσιών ή προϊόντων που επιθυμούν να λάβουν μέσω του www.amplus.gr. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.amplus.gr δεν μπορούν να θεωρηθούν εξατομικευμένες συμβουλές, μπορεί δε να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ορισμένα από τα έγγραφα ή δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στον www.amplus.gr μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα. Η AMPLUS δεν έχει έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα του υλικού αυτού.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η AMPLUS για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που καθίσταται διαθέσιμο από το www.amplus.gr, αναρτάται, μεταφέρεται ή αποστέλλεται στους επισκέπτες ή χρήστες αυτού. Οι επισκέπτες και χρήστες του www.amplus.gr κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη λήψης εξειδικευμένων συμβουλών από επαγγελματίες ειδικούς.

Η AMPLUS μεριμνά για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του www.amplus.gr, Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε ΕΔΩ

Με την εξαίρεση απολύτως συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποκλειστική δε δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών είναι η AMPLUS (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία).

Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οιασδήποτε εκμετάλλευσης, εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς τη γραπτή άδεια της AMPLUS, με την εξαίρεση της αναφοράς με σαφή μνεία της πηγής. Παρακαλούμε επικοινωνήσατε με τη Γραμματεία της AMPLUS , τηλ: 2106100020 fax: 2106100740

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του www.amplus.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Ο www.amplus.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links-hyperlinks). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες που φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο www.amplus.gr σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Οι χρήστες & οι επισκέπτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του www.amplus.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων .

Η AMPLUS διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του ιστότοπου www.amplus.gr καθώς και να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενό του για οποιονδήποτε λόγο. Δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε είδους ζημία προκληθεί τυχόν από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης στην www.amplus.gr, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματός της, την καθυστέρηση ή την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή την απώλεια του περιεχομένου της

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε προς επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει, εάν δεν επιλυθεί με φιλικό τρόπο είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Close
Top